توضیحات کامل ویزای جدید پناهندگی استرالیا

حتماً مطلع هستید که قوانین جدیدی در خصوص وضعیت پناهجویان استرالیا به تصویب رسیده و تصویب این قوانین، تغییراتی مهم و اساسی در زمینه چگونگی درخواست ویزای پناهندگی بوجود آورده است.

این برگه اطلاع رسانی به زبان ساده برای پناهجویان شرح می دهد که  تغییرات اخیر، چه تاثیری در آینده پرونده پناهجویی اشان می گذارد.

لازم به ذکر است که  این تغییرات ممکن است چند ماه زمان ببرد تا  بصورت اجرایی درآید. به هر حال در نظر داشته باشید  که پیش از هر اقدامی با مشاوران رسمی مهاجرت در خصوص  وضعیتتان مشاوره کنید.

آنچه در ذیل می آید خلاصه ای از این تغییرات است که در خصوص سرنوشت ارسال پرونده پناهجویانی  که با قایق به استرالیا آمده اند تاثیر می گذارد.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements