چگونگی پناهندگی استرالیا از آغاز تا پایان (بخش 7)

دولت استرالیا بر این باور است که تازه واردین از جمله پناهندگان تازه وارد که برای اسکان در استرالیا پذیرفته میشوند باید تشویق شوند تا آنجا که برایشان مقدور است در مورد کشور جدید خود و مواردی چون میراث آن, رسوم , زبان و روش زندگی در آن بیاموزند و زمانیکه واجد شرایط باشند برای اخذ تابعیت استرالیایی درخواست دهند.

از تاریخ 15 اکتبر 2007 یه یعد تمامی متقاضیانی که حداقل 18 سال سن داشته باشند باید بهنگام درخواست هر نوع ویزا از جمله ویزای مخصوص پناهندگان یک بیانیه مربوط به ارزشهای استرالیایی را امضا کنند. با امضای بیانیه مذکور قبل از اعطای ویزا متقاضیان نشان خواهند داد که به راه و روش استرالیایی برای زندگی احترام خواهند گذاشت و از قوانین استرالیا پیروی خواهند کرد.

برای اغلب متقاضیان ویزای ورود به استرالیا بیانیه ارزشهای استرالیایی ضمیمه درخواست ویزای آنهاست. دو نوع متفاوت از این نوع بیانیه وجود دارد. نوعی که متقاضی یک نوع خاص از ویزا لازم است امضا کند بستگی به نوع ویزایی دارد که میخواهد دریافت کند. تمامی متقاضیان ویزای دائم و تعداد کمی از افرادی که مایل به دریافت ویزای موقت هستند باید اطلاعات مربوط به این زمینه که توسط دولت استرالیا تدارک دیده شده است را یا خوانده و یا برایشان شرح داده شده باشد. این اطلاعات در کتاب LIFE IN AUSTRALIA وجود دارد .

( متقاضیان می توانند به سایت رسمی اداره شهروندی و مهاجرت استرالیا مراجعه کنند و نسخه فارسی یا انگلیسی این کتاب را حسب تمایل خود دانلود کنند . )

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

چگونگی پناهندگی استرالیا از آغاز تا پایان (بخش 4)

ویزای مخصوص بشر دوستانه جهانی ( زیر طبقه 202 ):

همچنانکه پیشتر دیدیم یکی از انواع ویزا این نوع ویزاست و پیشتر توضیح داده شد که برای کسب چنین ویزایی شخص باید ساکن خارج از استرالیا و نیز خارج از کشور متبوع خود باشدو حتما» باید برای او اسپانسری که ساکن استرالیا باشد وجود داشته باشد.

توضیح مهم : در مورد کلمه اسپانسر که بارها در این نوشتار تکرار شده است باید به این نکته توجه کنید که در فرم های اصلی از کلمه SPONSOR به معنای ضامن استفاده نشده است بلکه از کلمه PROPOSER استفاده شده است که به معنای پیشنهاد دهنده است زیرا چنین شخص ( با سازمانی ) در واقع پذیرش شما را به دولت استرالیا پیشنهاد میدهد. کلمه اسپانسر بیشتر در معنای شخصی به کار می رود که ضمانت مالی را برای دیگری بر عهده گیرد ولی بعنوان یک غلط مصطلح من نیز در اینجا از کلمه اسپانسر که با وجود اشتباه بودن برای پناهجویان بیشتر قابل درک است استفاده کرده ام.

این ویزا برای کمک به افرادی که پناهنده نیستند یا اصولا» تقاضای پناهندگی ایشان توسط UNHCR رد شده است ولی در کشور خود تحت نقض شدید حقوق انسانی خود قرار دارند طراحی شده است.

از این به بعد این نوع ویزا را ویزای نوع SHP می نامیم.

 

به خواندن ادامه دهید