اطلاعات این تحقیق چگونه به دست آمده است؟

این پست در ادامه ی پست ( لیست کامل شغل هایی که کشورهای مهاجرپذیر به آنها نیاز دارند ) برای درک بهتر موضوع ابتدا پست اول را مطالعه کنید.

از ۱۵، ۲۰ سال پیش تاکنون بعضی کشورها قوانینی وضع کرده اند تا به گروه اندکی از شهروندان خارجی که توانایی هایشان مورد نیاز آنهاست، امکان مهاجرت به آن کشورها را بدهند. در این تحقیق تلاش شده به این پرسش پاسخ دهیم که چه نوع مهاجرانی مطلوب کشورها هستند؟

به دلیل نبود اطلاعات مشخص در مورد مختصصان با مهارت های بالا، یعنی موردی که در ابتدا قرار بود در این تحقیق بر آن تمرکز کنیم، تصمیم گرفتیم تا به ابزار و اطلاعاتی که در دسترس داریم اکتفا

کنیم تا بدانیم که کشورها به کدام متخصصان خارجی بیشتر علاقمند هستند، یا در زمینه چه مهارت هایی کمبود دارند؟ بعضی از کشورها با توجه به آمار مهاجرت سال گذشته شان، سهمیه هایی را برای مهارت های خاص در سال بعد در نظر می گیرند. بعضی از کشورهای دیگر فهرست های رسمی کمبود در مهارت های خاص را معیار پذیرش مهاجران قرار می دهند.

ما توانستیم به اطلاعات رسمی مربوط به ۲۵ کشور از ۳۴ عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) دسترسی پیدا کنیم. کشورهایی که اطلاعات آنها در دسترس نبود عبارتند از: ژاپن، کره، مکزیک، شیلی، اسرائیل، استونی، ترکیه، هلند، ایتالیا و ایسلند. بیشتر کشورهای عضو این سازمان از فهرست هایی برای جذب مهاجران با مهارت های خاص استفاده می کنند که در سایت های اداره های مهاجرت آنها موجود است.

بعضی کشورهای دیگر مانند لهستان اطلاعاتی به ما دادند که حاصل پژوهش های بازار کار توسط شرکت های مستقل بود.

در مورد استونی، وزارت اقتصاد و ارتباطات آن کشور فهرستی از مشاغل مورد نیاز تا سال ۲۰۱۹ را به ما ارائه داد، ولی راهی برای پی بردن به این موضوع که در هر زمینه دقیقا چه نوع متخصصانی

به خواندن ادامه دهید

Advertisements