استرالیا : اداره مهاجرت مبانی متعددی را برای لغو ویزا اندیشیده است

لغو ویزا – Visa Cancellation
از زمان روی کار آمدن حزب حاکم در سپتامبر 2013، اداره مهاجرت رویکرد بسیار سختگیرانه ای را در زمینه لغو ویزا اتخاذ کرده است؛ رویکردی که متاسفانه در ماههای اخیر شدت چشمگیری گرفته است.
قانون مهاجرت مبانی متعددی را برای لغو ویزا اندیشیده است، که اهم آن به شرح زیر است:

– ارائه اطلاعات نادرست
– نقض شرایط ویزا
– عدم وجود شرایطی که در زمان صدور ویزا وجود داشته است
– عدم احراز هویت
– لغو بی درنگ ویزا به دلایل امنیتی
– لغو ویزاهای بزینسی
– لغو خودکار ویزاهای دانشجویی
– لغو ویزاهای اسپانسرشیپ کارفرما در مناطق دورافتاده

هدف این نوشتار بررسی شرایطی است که بر اساس آن اداره مهاجرت طی سالیان اخیر لغو ویزاهای دائم پناهندگی را در نظر گرفته است. به این منظور به نقض ویزا به خاطر ارائه اطلاعات نادرست (تحت بند 109)، و نقض شرایط ویزا، «عدم وجود شرایطی که در زمان صدور ویزا وجود داشته است»، و عدم احراز هویت (هر سه تحت بند 116) می پردازیم.

1- لغو ویزا تحت بند 109 قانون مهاجرت
* لغو ویزا به دلیل ارائه اطلاعات نادرست
اگر اداره مهاجرت متوجه شود که دارنده ویزا در زمان درخواست ویزا اطلاعات نادرست به اداره مهاجرت داده است، می تواند لغو ویزای مربوطه را مد نظر قرار دهد. قانون مهاجرت در اینباره رویکرد سخت گیرانه ای دارد. طبق قانون مهاجرت مهم نیست که فرد خود اطلاعات نادرست را داده باشد یا به هر طریق دیگری این اتفاق افتاده باشد. حتی مهم نیست که فرد در زمانی که اطلاعات نادرست داده می شده از نادرستی آن اطلاع نداشته باشد. صرف اینکه اطلاعات نادرست داده شده باشد کافی است که اداره مهاجرت فرآیند لغو ویزا را شروع کند.
اداره مهاجرت به طور خاص نسبت به اطلاعات نادرست در موارد زیر بسیار حساس است:
– نام، نام خانوادگی، محل تولد و تاریخ تولد – اگر فردی در زمان درخواست ویزای پناهندگی مدارک شناسایی معتبر از کشورش ارائه نکرده اید، بطور قطع در هنگام درخواست شهروندی

از وی خواهند خواست هویت اش را با ارائه مدارک شناسایی از کشورش احراز کنید. در صورتی که جزئیات هویتی (نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد) که در اداره مهاجرت ثبت شده با مدارک شناسایی از کشورش متفاوت باشد، اداره مهاجرت پرونده فرد را جهت بررسی لغو احتمالی ویزای مورد بررسی قرار خواهد داد.

– ملیت – اداره مهاجرت حساسیت بسیار خاصی روی اطلاعات اشتباه در مورد ملیت افراد دارد. بطور خاص اداره مهاجرت نسبت به پناهندگانی که ادعای بی ملیتی کرده اند بسیار حساس

شده است. اگر اداره مهاجرت به هر طریقی به مدارک یا اطلاعاتی دست پیدا کند که در تعارض با ادعای بی هویتی فرد باشد، قطعا فرآیند لغو ویزا را آغاز خواهد کرد. موارد بسیاری دیده شده که ماموران گمرک در فرودگاه بعد از بازرسی فردی که از سفر برگشته مدارک هویتی (مثلا ایرانی) وی را پیدا کرده اند و متوجه تناقض در ملیت اظهار شده فرد شده اند.

این اتفاق در مورد برخی از کسانی که مدعی بی ملیتی بوده اند افتاده است. مواردی هم وجود داشته که فرد برای اعضای خانواده اش در ایران درخواست ویزا داده و به همراه درخواست ویزا مدارک ایرانی اعضای خانواده اش را به اداره مهاجرت ارسال کرده است.

در سناریوی دیگر، اداره مهاجرت به گواهینامه ایرانی که فرد برای اخذ گواهینامه رانندگی کامل (فول) به اداره راهنمایی و رانندگی ایالت محل سکونت اش ارائه داده برای شروع فرآیند لغو ویزا تکیه می کند. در بسیاری از موارد اداره مهاجرت با بررسی دقیق لایک ها، پست ها و کامنتهای صفحه فیسبوک شخص به اطلاعات لازم برای شروع فرآیند لغو ویزا دست می یابد. حتی کسانی که از فیسبوک با نامی غیرواقعی استفاده می کنند، به راحتی از طریق جستجوی شماره موبایل شان در فیسبوک دسترسی به پروفایل شان ممکن می شود.

– ادعاهای مربوط به پناهندگی – قاعدتا ویزای پناهندگی در صورتی به فرد اعطا می شود که بتواند ثابت کند که برگشت به کشورش برایش خطر آسیب جدی، عمدتا از جانب مقامات آن

کشور، را به دنبال خواهد داشت. اگر اداره مهاجرت به شواهدی مبنی بر نادرستی این ادعا دست یابد فرآیند لغو ویزا را آغاز خواهد کرد. حجم زیادی از پرونده های لغو ویزا مربوط به کسانی است که بعد از دریافت ویزای دائم پناهندگی به کشور شان سفر کرده اند و ماموران گمرک در فرودگاه چه از طریق کارتهای ورودی و خروجی مسافر یا بررسی تراول داکیومنت و پاسپورت ایرانی وی به شواهد لازم برای اثبات سفر فرد به کشورش دست یافته اند.

1.1. فرآیند لغو ویزا – اداره مهاجرت پس از ظن نسبت به ارائه اطلاعات نادرست برای شما نامه ای موسوم به «اعلام نیت اداره مهاجرت برای لغو ویزا تحت بند 109» ارسال می کند. اداره مهاجرت در این نامه به دلایل، شواهد و مدارکی که بر آن برای بررسی لغو احتمالی ویزای شما تکیه کرده است اشاره می کند. در این نامه معمولا به شما 14 روز فرصت داده می شود تا دفاعیه ای در پاسخ به آن تهیه و ارسال کنید. تهیه این دفاعیه اهمیت به سزایی می تواند در تصمیم گیری اداره مهاجرت در مورد پرونده لغو ویزای شما داشته باشد. برای تهیه این دفاعیه باید مراحل تصمیم گیری در مورد لغو ویزا را به شرح زیر مد نظر داشت:

– مرحله اول – در این مرحله سوال این است که آیا دارنده ویزا بر این باور است که اطلاعات غلط به اداره مهاجرت ارائه داده است یا خیر. اگر دارنده ویزا مدعی است که اطلاعات غلط به اداره مهاجرت نداده است باید دلایل اش مبنی بر این ادعا را بصورت مکتوب و مفصل در دفاعیه اش بیاورد. در صورتی که اداره مهاجرت این دلایل را قانع کننده ببیند تصمیم خواهد گرفت که ویزا را لغو نکند و این تصمیم گیری را کتبا به فرد اعلام خواهد کرد.

اما اگر دلایل شما برای اداره مهاجرت قانع کننده نباشد یا اینکه خود شما پذیرفته باشید که اطلاعات غلط به اداره مهاجرت داده اید، مرحله دوم بررسی لغو احتمالی ویزا شروع خواهد شد.

– مرحله دوم – در صورتی مرحله دوم موضوعیت پیدا می کند که یا خود شما معترف به ارائه اطلاعات غلط شده باشید یا اداره مهاجرت دلایل شما را مبنی بر عدم ارائه اطلاعات غلط نپذیرفته باشد. در این مرحله اداره مهاجرت باید تصمیم بگیرد که آیا با توجه به ارائه اطلاعات غلط باید ویزای شما لغو بشود یا خیر. به عبارت دیگر آیا شرایطی وجود دارد که مانع از لغو ویزای شما شود. اهم این موارد، طبق بند 2.41 مقررات مهاجرت مصوبه 1994، به شرح زیر هستند:

الف- اطلاعات درست (در مقابل اطلاعات نادرستی که ارائه شده) چه بوده است [و چه تاثیر در روند تصمیم گیری در مورد ویزا داشته است]
ب- اگر اسناد و مدارک جعلی ارائه داده شده، اسناد و مدارک واقعی چه محتوایی دارند [و چه تاثیری می توانسته در روند تصمیم گیری در مورد ویزا داشته باشد]
ج- آیا تصمیم گیری برای اعطای ویزا به فرد بطور کامل یا تا حدودی بر مبنای اطلاعات نادرستی بوده است که فرد در هنگام تقاضای ویزا به ارائه کرده است؟ [این مورد بسته به دیگر شرایط می تواند از وزن منفی زیادی برخوردار باشد.]
د- شرایطی که تحت آن فرد اطلاعات نادرست را ارائه کرده است.
ه- شرایط کنونی دارنده ویزا [وضعیت تاهل، فرزندان، اشتغال، سلامتی و غیره].[داشتن فرزند می تواند عامل مثبت مهمی در جهت عدم لغو ویزا باشد. طبق قوانین بین الملل دولت ها و محاکمشان باید در تصمیم گیری های شان بهترین منافع کودکان را در نظر بگیرند. البته این بدین معنی نیست که این عامل به تنهایی می تواند مانع از لغو ویزا شود بلکه پرداختن شایسته به این عامل در دفاعیه می تواند شانس عدم لغو ویزا را بالاتر ببرد.]
و- رفتار دارنده ویزا در پاسخ به اداره مهاجرت [عمدتا مربوط به پاسخ فرد به ادعای اداره مهاجرت مبنی بر ارائه اطلاعات نادرست می شود. به عبارت دیگر اگر فردی اطلاعات نادرست داده کماکان بر درست بودن آن اطلاعات اصرار می ورزد یا با حسن نیت معترف به ارائه اطلاعات نادرست می شود]. [این مورد بسته به دیگر شرایط می تواند از وزن مثبت زیادی برخوردار باشد.]

ز- آیا موارد دیگری از نقض شرایط ویزا در سابقه شخص وجود داشته است؟
ح- مدت زمانی که از تاریخ ارائه اطلاعات غلط گذشته [هرچه زمان بیشتری گذشته باشد می تواند بیشتر به نفع دارنده ویزا باشد]
ط- آیا از تاریخی که فرد اطلاعات نادرست ارائه کرده مرتکب موارد دیگری از نقض قانون هم شده و اگر آری این موارد از چه درجه جدیتی برخوردارند [معمولا به این معنی که آیا دارنده ویزای مرتکب جرم در استرالیا شده است و این جرم تا چه حد جدی بوده است]
ی- آیا دارنده ویزا مساعدتی به جامعه کرده است [عمدتا به این معنی که آیا دارنده ویزا کار داوطلبانه برای مقاصد بشردوستانه کرده یا مساعدتی در امور خیریه داشته است]. [این مورد بسته به دیگر شرایط می تواند از وزن مثبت زیادی برخوردار باشد.]

بنابراین، حتی در صورت اثبات ارائه اطلاعات نادرست یا اعتراف به آن، کماکان، در صورت مورد توجه قرار دادن شایسته موارد فوق در دفاعیه، شانس عدم لغو ویزا می تواند وجود داشته باشد.

2- لغو ویزا تحت بند 116
* به دلیل نقض شرایط ویزا – از تاریخ 3 ژوئن 2013 شرط جدید 8559 به ویزای دائم پناهندگی 866 اضافه شد. این شرط بدین معنی است که دارنده ویزا به نباید به کشوری سفر کند که مدعی شده است در صورت برگشت به آن جانش در خطر خواهد بود. در صورت نقض این شرط اداره مهاجرت بی درنگ فرآیند لغو ویزا را تحت بند 116 آغاز خواهد کرد.

* به دلیل عدم احراز هویت – در مواردی اداره مهاجرت به هویت دارنده ویزا ظنین می شود. این اتفاق معمولا برای کسانی می افتد که یا بر مبنای ادعای بی ملیتی ویزا گرفته اند و یا به هر دلیلی مدرک هویتی برای احراز هویت شان به اداره مهاجرت در زمان درخواست ویزا ارائه نداده اند. اداره مهاجرت همانطور که پیشتر ذکر آن رفت حساسیت زیادی روی اطلاعات هویتی دارندگان ویزا پیدا کرده است. این روزها بسیار شایع است که اداره مهاجرت برای این دسته افراد (بی ملیت ها و کسان دیگری که مدارک هویتی در زمان درخواست ویزا ارائه نداده اند) معمولا بعد از اینکه فرد درخواست شهروندی می کند دعوتنامه ای برای حضور در مصاحبه ای که به منظور احراز هویت صورت می گیرد می فرستند. این مصاحبه گاهی تا ساعتها طول می کشد و ادعاهای پناهندگی فرد و همچنین اطلاعات هویتی که ارائه داده است دوباره مورد بررسی (این بار بسیار دقیق) قرار می گیرد.

در صورت وجود تناقض بین پاسخ های کنونی و اطلاعاتی که فرد پیشتر در زمان درخواست ویزای پناهندگی به اداره مهاجرت داده، مدتی بعد از مصاحبه فرد نامه ای از اداره مهاجرت مبنی بر نیت اداره مهاجرت برای بررسی لغو احتمالی ویزای فرد ارسال می کند و ضمن ابراز دلایل از دارنده ویزا دعوت می کند دفاعیه ای در پاسخ به ادعای اداره مهاجرت تهیه و

ارسال کند. مهلت ارسال این دفاعیه، اگر دارنده ویزا داخل استرالیا باشد 5 روز و در صورتی که در خارج استرالیا باشد معمولا 28 روز خواهد بود.

* به دلیل عدم وجود شرایطی که در زمان صدور ویزا وجود داشته است – این مورد بطور خاص درباره کسانی مشاهده شده است که در خارج از استرالیا حضور دارند. این سناریو را در نظر بگیرید که فردی که ویزای دائم پناهندگی دارد به کشورش سفر می کند و به هر دلیل اداره مهاجرت از سفر وی به کشورش قبل از ورود مجدد وی به استرالیا آگاه می شود (غالبا فرد مدت زیادی در خارج از استرالیا بسر بده و تاریخ تراول داکیومنت اش تمام می شود و بنابراین برای گرفتن تراول داکیومنت جدید به یکی از سفارتهای استرالیا مراجعه می کند و در آنجاست که سفارت استرالیا از سفر فرد به کشورش مطلع می شود). در این صورت اداره مهاجرت می تواند با استناد به بند 116 قانون مهاجرت مدعی شود که شرایطی که فرد در زمان درخواست ویزای پناهندگی داشته و به آن دلیل به او این ویزا تعلق گرفته دیگر در حال حاضر وجود ندارد به این دلیل که فرد بعد از دریافت ویزای پناهندگی به کشورش سفر کرده است و تهدیدی در آنجا متوجه اش نشده است. اداره مهاجرت در این شرایط برای فرد نامه ای مبنی بر قصد اداره مهاجرت برای شروع فرآیند لغو احتمالی ویزا می فرستد. چون فرد در خارج از استرالیا بسر می برد به وی 28 روز فرصت داده می شود تا دفاعیه ای در پاسخ به این نامه تهیه و تسلیم کند. نکته مهم این است که اگر فرد قبل از لغو ویزایش بتواند به استرالیا برگردد ویزای وی تحت بند 116 باطل نخواهد شد.

2.1. فرآیند لغو ویزا – اداره مهاجرت پس از ظن نسبت به نقض بند 116، مرتبط با یکی از شرایط فوق، برای شما نامه ای موسوم به «اعلام نیت اداره مهاجرت برای لغو ویزا تحت بند 116» ارسال می کند.

اداره مهاجرت در این نامه به دلایل، شواهد و مدارکی که بر آن برای بررسی لغو احتمالی ویزای شما تکیه کرده است اشاره می کند. در این نامه معمولا به شما 5 روز فرصت داده می شود تا دفاعیه ای در پاسخ به آن تهیه و ارسال کنید. تهیه این دفاعیه اهمیت به سزایی می تواند در تصمیم گیری اداره مهاجرت در مورد پرونده لغو ویزای شما داشته باشد. برای تهیه این دفاعیه باید مراحل تصمیم گیری در مورد لغو ویزا را به شرح زیر مد نظر داشت:

– مرحله اول – در این مرحله سوال این است که آیا دارنده ویزا بند 116 را نقض کرده است یا خیر. اگر دارنده ویزا مدعی است که این بند را نقض نکرده است باید دلایل اش مبنی بر این ادعا را بصورت مکتوب و مفصل در دفاعیه اش بیاورد. در صورتی که اداره مهاجرت این دلایل را قانع کننده ببیند تصمیم خواهد گرفت که ویزا را لغو نکند و این تصمیم گیری را کتبا به فرد اعلام خواهد کرد. اما اگر دلایل شما برای اداره مهاجرت قانع کننده نباشد یا اینکه خود شما پذیرفته باشید که بند 116 را نقض کرده اید، مرحله دوم بررسی لغو احتمالی ویزا شروع خواهد شد.

– مرحله دوم –در این مرحله اداره مهاجرت باید تصمیم بگیرد که آیا با توجه به اینکه بند 116 را نقض کرده اید باید ویزای شما لغو بشود یا خیر. به عبارت دیگر آیا شرایطی وجود دارد که مانع از لغو ویزای شما شود. اهم این موارد، به شرح زیر هستند:

– نیت شما از سفر و اقامت در استرالیا
– تا چه اندازه بند 116 نقض شده است
– در صورت لغو ویزا شما و خانواده تان با چه حد از سختی مواجه خواهید شد
– تحت چه شرایطی نقض بند 116 اتفاق افتاده است
– رفتار کنونی و گذشته دارنده ویزا در پاسخ به اداره مهاجرت

همانطور که پیشتر ذکر آن رفت، دفاعیه در پاسخ به اعلان اداره مهاجرت تحت بند 116 در صورتی که داخل استرالیا باشید ظرف مدت 5 روز و در صورتی که در خارج از استرالیا باشید ظرف مدت 28 روز خواهد بود (مگر اینکه بررسی لغو ویزای شما در سفارت استرالیا در کشوری صورت بگیرد که در آن حضور دارید که در این صورت 5 روز مهلت پاسخگویی خواهید داشت).

در صورتی که اداره مهاجرت پس از طی مراحل فوق ویزای شما را لغو کند 28 روز فرصت خواهید داشت تا درخواست تجدید نظرتان را به محکمه بازبینی تسلیم کنید. محکمه بازبینی پرونده شما را دوباره از نو مورد بررسی و تدقیق قرار خواهد داد و در صورتی که به این نتیجه برسد که ویزای شما نباید لغو می شد، تصمیم اداره مهاجرت مبنی بر لغو ویزا را کنار می گذارد و تصمیم جدیدی صادر می کند مبنی بر اینکه ویزای شما لغو نشود. چنین حکمی بدین معنی است که گویی هیچ گاه ویزای شما لغو نشده است.

احمد غفاری
وکیل دادگستری

کارشناس حقوق مهاجرت

 

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s