يک متقاضی پناهندگی اخراجی برای گرفتن اقامت از طريق کار بايد دارای چه شرايطی باشد

defewf

 با سختگيرانه تر شدن قوانين پذيرش پناهنده در سوئد تعداد هر چه بيشتری از متقاضيان پناهندگی تبعه ايران و افغانستان نيز به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی دريافت می کنند.

تا چند سال پيش دريافت پاسخ منفی از اداره مهاجرت و سپس دادگاه مهاجرتی به درخواست پناهندگی به معنی پايان راه متقاضی پناهندگی در سوئد بود و راهی جر بازگشت به مهين و يا آماده نمودن خود جهت يک زندگی دشوار غير قانونی در سوئد در مقابل افراد قرار نداشت.

اما دولت دست راست مدرات٬ در زمان زمامداری خود قانونی را به تصويب رساند که اميد تازه ای به آن دسته از متقاضيان پناهندگی بخشيد که به درخواست پناهندگی خود پاسخ منفی می گيرند. به اين معنی که بر اساس قانونی که توسط دولت پيشين به تصويب رسيد يک متقاضی پناهندگی که حکم اخراج دريافت می کند می تواند در صورتی که کار داشته باشد تحت شرايطی بواسطه کار خود اقامت بگيرد.

اما فرد متقاضی پناهندگی و همچنين کاری که وی به أن اشتغال دارد می بايست دارای چه شرايطی باشد تا اداره مهاجرت بپذيرد که بر اساس آن به فرد اقامت بدهد؟ اين پرسشی است که استکهلميان با کمک «مرکز اطلاعات مهاجرين سوئد» پاسخ آن را در زير در اختيار علاقمندان قرار ميدهد.

شرايط دريافت اقامت از طريق کار برای متقاضيان پناهندگی که به آخر راه پرونده خود رسيده اند

۱ ­تقاضای اقامت بر اساس کار از سوی شما ميبايست تا حداکثر ۱۴ روز پس از اينکه تصميم اخراجتان قوت قانونی يافت تسليم اداره مهاجرت شده باشد. به عبارت ديگر بعد از گذشته اولين دقيقه پس از ساعت ۱۲ شبی که مهلت ۱۴ روزه تان در آن به اتمام می رسد حتی اگر دارای همه ديگر شرايط لازم برای گرفتن اقامت باشيد با درخواستتان مخالفت خواهد شد.

پس توجه کنيد که پس از آنکه آخرين تصميم رد تقاضای پناهندگی و اخراجتان از سوئد قوت اجرايی يافت تنها ۱۴ روز (و نه ۱۴ روز و يک دقيقه) وقت داريد که تقاضايتان را تصميم اداره مهاجرت کنيد.

۲ ­شما بايد دارای يک گذرنامه ملی (در مورد ايرانيان گذرنامه ايرانی و در مورد افعانستانی ها گذرنامه افغانستانی) معتبر باشيد. پس در فرصت مناسب و قبل از اينکه فرصت ۱۴ روزه تان آغاز شود به سفارتخانه های ايران و افغانستان در استکهلم مراجعه و گذرنامه های خود را تجديد کنيد. اگر دارای همه شرايط لازم بوده باشيد اما نتوانيد گذرنامه معتبر ارائه دهيد با درخواستتان مخالفت خواهد شد.

توضيح: يک تصميم چه زمانی قوت قانونی پيدا می کند (فرصت ۱۴ روزه تان از کی شروع می شود؟) يک تصميم در يکی از موارد زير قوت اجرايی پيدا می کند: ­ تصميم را پذيرفته و در زير آن امضاء کرده باشد.

ياسه هفته از دريافت تصميم توسط شما بگذرد و هيچ اقدامی جهت شکايت از آن صورت ندهيد. يا ­ دادگاه علی مهاجرتی شکايت شما را جهت رسيدگی نپذيرد.

۳ ­شما می بايست در طی زمانی که بعنوان متقاضی پناهندگی مشغول کار بوده ايد در کارت شناسايی پناهندگيان (کارت ال ام آ) عبارت UND­AT درج شده باشد که به اين معنی است که شما در زمانی که متقاضی پناهندگی بوده ايد از طرف اداره مهاجرت دارای اجازه کار نيز بوده ايد.

۴ ­شما ميباست از ۴ ماه قبل از آنکه پاسخ منفی به درخواست پناهندگی تان قوت قانونی يافت دارای کار بوده باشيد. ۵ ­همان کارفرمايی که در نزد وی ۴ ماه مشغول کار بوده ايد تضمين کند که حداقل برای ۱ سال آينده نيز به شما کار خواهد داد.

۶ ­شرايط کاری مندرج در قرارداد کاری شما بايد حداقل در سطح قرارداد دسته جمعی يا Kollektivavtal مربوط به اتحاديه صنفی مربوطه باشد.

به عبارت ديگر حقوقی که به شما پرداخت می شود حقوق در شرايط استخدامی شما همچنين می بايست بيمه های زير نيز موجود بوده و حق بيمهآن برای تک معمول و مرسومی باشد که در جامعه به افرادی که همان کار را انجام می دهند پرداخت می شود. تک روزهايی که کار کرده ايد پرداخت شده باشد: بيمه بيماری٬ بيمه عمر٬ بيمه امنيت در زمان صدمات محل کار و بيمه بازنشستگی شغلی.

اين بيمه های اجباری به زبان سوئدی اينچنين ناميده می شوند: Sjukförsäkring, livförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada och .tjänstepensionsförsäkring

حق بيمه برای اين بيمه ها می بايست برای تک تک چهار ماهی که به کار اشتغال داشته ايد پرداخت شده باشد و نيز برای يک سال آينده ای که قرار است در نزد کارفرما به کار ادامه دهيد نيز تضمين شود.

۷ ­برای دريافت اقامت می بايست دارای همه شرايط بالا در يک کار باشيد. بعبارت ديگر نمی توانيد دو يا چند کار مختلف داشته باشيد تا با جمع آنها دارای شرايط شويد.

۸ ­اگر مهلت اعتبار گذرنامه تان در حال اتمام است نسبت به تجديد آن اقدام کنيد چون اداره مهاجرت هرگز اقامت برای مدتی بيشتر از اعتبار گذرنامه تان صادر نمی کند.

۹ ­اگر گذرنامه شما در نزد اداره مهاجرت است از شرط ارسال کپی گذرنامه معتبر معاف هستيد. ۱۰ ­همسر و فرزندان زير ۱۸ سال شما نيز می توانند چنانچه همزمان با شما تقاضای پناهندگی کرده اند و در سوئد بسر می برند از طريق شما اقامت بگيرند.

۱۱ ­همسر و فرزندان از ۱۸ تا ۲۱ سال شما نيز می توانند طريق شما اقامت بگيرند اما مجبور خواهند بود پس از آنکه اقامت کاری شما صادر شد٬ و مدت آن بيش از شش ماه بود٬ از خارج از سوئد تقاضای اقامت تسليم کنند.

فرزندان مجرد بالای ۲۱ سال شما نيز در صورتی که از لحاظ اقتصادی جهت تامين زندگی شان به شما يا همسرتان وابسته باشند نيز می توانند از طريق شما اقامت بگيرند. ۱۲ .نخستين اقدام برای تنظيم پيشنهاد کار را می بايست کارفرمای شما صورت دهد. از کارفرمای خود بخواهيد که برای دريافت اطلاعات و اينکه چگونه بايد اقدام کند به اين آٴدرس مراجعه نمايد.

در اين آدرس به زبان سوئدی توضيح داده شده که کارفرما به چه صورتی پيشنهاد کاری را تنظيم می کند. ۱۳ .پس از اقدام کارفرما و تسليم مدارک مربوطه به شما اين شما هستيد که می بايست بعنوان متقاضی از طريق اين فرم تقاضای خود را تنظيم کنيد.

۱۴ .هزينه تقاضا ۲۰۰۰ کرون برای متقاضی٬ ۱۰۰۰ کرون برای همسر و ۵۰۰ کرون برای هر فرزند زير ۱۸ سال است که به حساب بانک گيرو اداره مهاجرت به شماره 5223­7005 پرداخت می شود.

نام و نام خانوادگی و شماره شناسايی/شماره پرونده می بايست در قسمت «اطلاع به دريافت کنند وجه» در برگه پرداخت درج شود. در فرم تقاضا نيز بايد بنوسيد که هزينه تقاضا را چه زمانی و به چه صورتی پرداخت کرده ايد. برای اينکه اجازه اقامت بر اساس قانون اقامت کاری برای متقاضيان پناهندگی دريافت کنيد می

بايست دارای همه شرايط بالا باشيد. در غير اينصورت مجبور خواهيد شد به کشور خود برگشته و از آنجا تقاضای اقامت کاری تسليم کرده و منتظر پاسخ خود بمانيد. اطلاعات کامل به زبان سوئدی در پيوند زير موجود است.

ادرس سایت :

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Anstalla-nagon-som-redan-ar-i-Sverige/Asylsokande.html

فروم :

  https://www.migrationsverket.se/download/18.5e83388f141c129ba6312e9c/1485556226083/atinifran_150011_sv.pdf

پيوندهای مربوط

Före detta asylsökande som har fått arbete och vill ansöka om arbetstillstånd

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s