با ميلياردرهای ايرانی سوئد آشنا شويد: پناهنده هايی که يک امپراطوری ميلياردی بنا نهادند

dededed

ستکهلميان – ايرانيان از تحصيل کرده ترين گروه های مهاجر در سوئد بشمار می روند و بسياری از شما خوانندگان استکهلميان ايرانيان تحصل کرده زيادی را در اين کشور سراغ داريد. اما بدون شک بارها از خود پرسيده ايد که ثروتمندترين ايرانيان سوئد چه کسی کسانی هستند.

پاسخ اين پرسش را امروز دريافت خواهيد نمود. اشکان پويا ۴۱ ساله و سعيد اسماعيل زاده ۴۳ ساله که در دهه ۱۹۸۰ از ايران گريختند امروز صاحب امپراطوری گروه های کمپانيهای «سرنديپيتی» به ارزش ۴٬۵ ميليارد کرون هستند که آنها را در جايگاه ثروتمندترين ايرانيان سوئد قرار می دهد. بنيانگزار گروه کمپانيهای «سرنديپيتی» سعيد اسماعيل زاده ۸ ساله بود که به همراه پدر و مادرش که هر دو فعال سياسی تحت تعقيب و اهل تهران بودند با اسب و پياده بصورت غير قانونی از ايران به ترکيه گريختند. پدرسعيد فيزيکدان و مهندس الکترونيک بود. سعيد اسماهيل زاده به روزنامه صنعت روز می گويد که هنوز پاهای يخ زده اش را در جريان فرار از ايران بياد دارد و اينکه خواهرش بواسطه سرمای شديد کوهستانهای برفی در يک قدمی مرگ قرار گرفته بوده است. صاحب ديگر امپراطوری ۴٬۵ ميلياردی «سرنديپيتی» اشکان پويا نيز سرنوشت مشابهی دارد.

او نيز که از خانواده ای شيرازی است به روزنامه صنعت روز می گويد پدرش که بواسطه فعاليتهای سياسی در ايران زندانی و شکنجه شد خود را بصورت غير قانونی به ترکيه رسانده و سپس به سوئد آمده است. خانواده او بعدا موفق به پيوستن به وی در سوئد شدند. سعيد اسماعيل زاده می گويد: ­ امروز وقتی در مقابل چالش ها و انتخاب های بزرگ زندگی قرار می گيرم به خودم می گويم که «حداقل نخواهيم مرد» و آن موقع احساس بهتری پيدا می کنم.

گذشته چه خوب و چه بد در فرم دادن ما نقش داشته است. خانواده سعيد و اشکان که هيچ آشنايی با يکديگر نداشتند در ابتدای ورود يه سوئد بعنوان پناهنده هر کدام در يک نقطه از سوئد در يک محله خارجی نشين ساکن شدند. يکی در محله «سترا» در خارج از شهر يه­وله و ديگری در محله «هوسبی» در استکهلم. پدر و مادری که همواره دلتنگ ايران بودند٬

برخوردهای فرهنگی در جامعه جديد و مورد اذيت و آزار قرار گرفتن در مدرسه های مناطق حاشيه ای شهرها٬ آغازی خشن برای هر دو نوجوان در سوئد رقم زد. سعيد و اشکان در سوئد از طريق شطرنج و علاقه ای که هر دو به اين ورزش فکری داشتند با يکديگر آشنا شدند. اما ويژه گی ديگری که برای هر دو مشترک بود عزم راسخشان جهت کسب موفقيت در کشور جديدشان بود.

اشکان در رشته اقتصاد فارغ التحصيل شد و همزمان قهرمان ورزش رزمی جوجيتسو شد. و سعيد اسماعيل زاده نام خود را بعنوان جوانترين استاد دانشگاه سوئد

سعيد اسماعيل زاده نه تنها پس از اخذ مدرک مهندسی شيمی در سن ۲۸ سالگی از دانشگاه استکهلم لقب جوانترين محقق و استاد دانشگاه در تاريخ علمی سوئد را نصيب خود کرد بلکه اختراع نادر او نامش را در فهرست مخترعين و مکتشفين برجسته نيز قرار داد.

او مخترع و سازنده سخت ترين نوع از شيشه در جهان بشمار می رود که از لحاظ خصوصيات و استحکام ويژگيهای الماس را دارد. شيشه انقلابی ساخت سعيد اسماعيل زاده قابليت مغناطيسی شدن را نيز دارا بود که از جمله در صنعت ارتباطات قابليت های استفاده گسترده يافت. از ديگر مواردی که اختراع انقلابی اين مهندس ايرانی در آن بکار گرفته می شود در حيطه های امنيتی و نيز تجهيزات پزشکی است.

اختراع سعيد اسماعيل زاده چندين جايزه پر افتخار علمی سوئد را برای وی رقم زد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد يکی از هفت بورس تحقيقی سال ۲۰۰۴ خود را به سعيد اسماعيل زاده اعطا کرد.

از اهداف اين بورس تحقيقی «باقی نگاه داشتن محققين برجسته در سوئد و جلوگيری از جذب شدن آنان به ديگر کشورها» است. اشکان پويا نيز در رشته اقتصاد بين الملل از دانشگاه اپسالا فارغ التحصيل شد و از جمله در آلمان

و کانادا به تحصيلات «استراتژی بازرگانی» پرداخت.

اشتباهی که يک امپراطوری ميلياردی را رغم زد سعيد اسماعيل زاده به روزنامه صنعت روز می گويد که شبی مخلوطی از موادی را در کوره لابراتوآر دانشگاه فراموش نمود. صبح بعد او با شيشه ای مواجه شد که از لحاظ خصوصيات و استحکام ويژگيهای الماس را دارا بود. سعيد بمدت يک سال تلاش کرد تا متوجه شود «اشتباه» صورت گرفته که منجر به ظهور اين شيشه مقاوم شد چه بوده است.

او با بهترين دوست خود اشکان پويا تماس گرفت تا از او کمک بگيرد که «سوپر شيشه» جديد خود را چگونه مورد استفاده قرار داده و به فروش برساند. ترکيب يک شيمی دان و يک اقتصاددان ميرفت که يک امپراطوری ميلياردی را رقم بزند.

اين دو دوست اختراعشان را بنام خود به ثبت رساندند و در ماه مه سال ۲۰۰۳ به همراه پدر سعيد و نيز اشکان پويا دست به احداث شرکت «ديا مورف مگنتيک» در محله مشهور شيستا (سيليکون ولی استکهلم) زدند.

شرکت تازه تاسيس اين دو در ميان ۱۸۰ شرکت٬ جايزه نخست سازمان توسعه بازرگانی سوئد به شرکتهای تحقيقی را نصيب خود کرد. اشکان می گويد زمانی که وارد بيزينس شديم هيچ چيز نميدانستيم و با روش آزمون و خطا به جلو رفتيم.

و سعيد اضافه می کند: ­ اما خيلی لجباز بوديم. چيزی که باعث شد بارها و بارها راه خطا برويم اما از اشتباهاتمان آموختيم. هر دو معتقدند که صميميت و دوستی عميق مابينشان سهمی اساسی در موفقيتشان ايفا کرده است.

توليد اتفاقی شيشه سختی که بنيان موفقيت های غير قابل تصور اين دو دوست بر روی آن نهاده شد گويای نام کمپانی آنها٬» سرنديپيتی»٬ است که به معنی «اتفاق ناگهانی خوش» است. امروز ۱۰ کمپانی در گروه کمپانيهای «سرنديپيتی» وجود دارند که سه کمپانی در بورس سهام به ثبت رسيده اند. «اورگانو کليک» که مواد سازگار با محيط زيست برای صنعت چوب٬ پارچه و کاغذ توليد می کند٬» اپيسورف» که توليد کننده ايمپلنتهای مفاصل و زانوست و «ايکسبرن» (با مدير ايرانی خود سياوش بشيری) که به توليد مواد دارويی پروتئينی با متدهای ارزان قيمت مشغول است.

«سرنديپيتی» امروز ارزشی بيش از ۴٬۵ ميليارد کرون دارد. آرش پويا به روزنامه صنعت روز می گويد که برنامه آنها اين است که کمپانی شان در يک دوره زمانی ۵ ساله ارزش خود را به ۸ ميليارد کرون برساند. و سعيد اسماعيل زاده بيان می دارد که هدف آنها اين است که در حيطه کاری خود در سطح جهانی پيشگام باشند. به نوشته روزنامه صنعت روز٬ معتبرترين روزنامه اقتصادی شمال اروپا٬ امپراطوری اين دو جوان ايرانی دارای ۱۳۰۰ کارمند است و محصولات آن در ۶۰ کشور جهان به فروش می رسد.

استکهلميان در سال ۲۰۰۵) ۱۱ سال پيش) خبر کوتاهی در رابطه با موفقيت های دو جوان ۳۱ و ۳۲ ساله ايرانی منتشر کرد. دو جوانی که امروز مردانی ۴۱ و ۴۳ ساله و ثروتمندترين ايرانيان سوئد بشمار می روند. يورشهولماشکان پويا امروز دارای همسر و دو فرزند و ساکن محله و سعيد اسماعيل زاده دارای همسر و چهار گربه و ساکن محله اوستر مالم است٬ دو محله ای که گرانترين و اعيان نشين ترين محله های پايتخت سوئد بشمار می روند.

اين دو از دفتر کار خود در محله استوره پلان در قلب استکهلم امپراطوری ميلياردی خود را مديريت می کنند که هر کدام صاحب يک ميليارد کرون از سهام آن هستند. «ميليارد سازان – پناهنده هايی که يک امپراطوری مالی بنا نهادند» کتابی که اخيرا تحت عنوان «ميليارد سازان – پناهنده هايی که يک امپراطوری مالی بنا نهادند» در سوئد منتشر شده است به سفر علمی و موفقيت های مالی اين دو جوان ايرانی در سوئد می پردازد. اين کتاب توسط همسر اشکان پويا٬ اما آهلن پويا٬ نوشته شده است. کتاب «ميليارد سازان – پناهنده هايی که يک امپراطوری مالی بنا نهادند» ماجرای سفر زندگی پر فراز و نشيب دو پسربچه در دو خانواده پناهنده در محله های حاشيه ای دو شهر سوئد تا مديران يک کمپانی چند ميلياردی است. کتابی که خانم «مالو وون سی ورش» ژورناليست سرشناس و برجسته تلويزيون کانال ۴ سوئد آن را جذاب و پر هيجان توصيف کرده است.

«ميليارد سازان – پناهنده هايی که يک امپراطوری مالی بنا نهادند» از طريق پيوند پايان همين مطلب قابل تهيه است. اين کتاب خواندنی مشتمل بر ۲۶۶ صفحه و برای نخستين بار در سپتامبر ۲۰۱۶ منتشر شده است. اگر نوجوانی در خانواده داريد اين کتاب می تواند هديه ای ارزنده و الهام بخش برای آنها باشد که بعنوان مهاجر و در سرزمينی جديد در آستانه انتخاب راه زندگی خود قرار دارند

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s