درخواست عفو امیر حیدری بزرگترین قاچاقچی ایرانی از دولت سوئد کسی که 200 هزار نفر ایرانی به اروپا آورد امیر 2006 به ایران دیپورت شد

sdsd

ناجی ۲۰۰ هزار ايرانی ساکن اروپا وآمريکا در ايران تنها مانده است: امير حيدری از دولت سوئد تقاضای عفو کرد استکهلميان – کمتر کسی می توانست تصور کند که دولت سوئد واقعا امير حيدری, شناخته شده ترين چهره در رابطه با قاچاق متقاضيان پناهندگی به اروپا و آمريکا, را پس از ۲۷ سال زندگی در سوئد به ايران اخراج نمايد. اما دولت سوئد در ميان ناباوری همگان نشان داد که در رابطه با به اجرا گذاشتن تصميم اخراج متقاضيان پناهندگی با کسی شوخی ندارد و در سال ۲۰۰۶ امير حيدری را با وجود اعتراضات شديد سازمان های حقوق بشری بدون سر و صدا به ايران اخراج کرد و تحويل مقامات ايرانی نمود. تصور همگان بر اين بود که پس از اخراج امير حيدری به ايران, ديگر هرگز کسی از او خبری نخواهد شنيد و او حتی در ايران اعدام خواهد شد. اما اينک ۱۰ سال پس از اخراج امير حيدری به ايران در سال ۲۰۰۶ ٬ تقاضای عفوی از سوی او تسليم دولت سوئد شده است. اين درخواست در اواخر ماه ژوئيه در نزد دولت سوئد به ثبت رسيده است. در اين درخواست به نقل از يکی از بستگان امير حيدری از جمله آمده است که او در ايران در وضعيت جسمی و روحی بدی بسر می برد و همه خانواده و فرزندان او که در سوئد بسر می برند بواسطه شش سال دوری از او بشدت افسرده شده اند. امير حيدری در مصاحبه ای در اکتبر ۲۰۱۱ از جمله گفته بود که «پس از اخراجش به ايران بمدت هفت ماه و نيم زندانی بوده و مورد شکنجه قرار گرفته است.» امير حيدری در سال ۱۹۹۷ محکوم به «اخراج ابد» از سوئد شد اما حکم اخراج او پس از فراز و نشيب های قانونی متعدد ۹ سال بعد و در سال ۲۰۰۶ به اجرا در آمد. امير حيدری چه کسی است امير حيدری که اينک ۶۳ ساله است بعنوان يکی از جنگجويان کرد ر سال ۱۹۷۹ بعنوان پناهنده سياسی به سوئد آمد. او موفق به کسب پناهندگی گرديد و پس از آن فعاليتی را که به گفته خودش ماموريت زندگيش بود آغاز نمود: کمک به رسيدن متقاضيان پناهندگی به دنيای غرب. تخمين زده شده است که امير حيدری به حدود ۲۰۰ هزار متقاضی پناهندگی جهت رسيدن به دنيای غرب و بويژه سوئد٬ انگلستان و کانادا کمک کرده است, که حدود ۳۷۰۰۰ تن از آنان به سوئد آمده اند. امير حيدری از دو کشور ترکيه و آلمان غربی بعنوان پايگاه و سکوی پرتاب متقاضيان به کشورهای مقصد استفاده بعمل می آورد. امير حيدری اولين بار در سال ۱۹۸۴ به جرم جعل مدارک به يک سال زندان محکوم شد و پس از آن بارها در رابطه با جرايم مربوط به قاچاق انسان به زندان افتاد. با وجود اينکه امير حيدری بخش اعظم زندگيش را در زندان های اروپا بسر برده است در همه مصاحبه هايش بين داشته که از هيچ چيز پشيمان نيست.

«قانون امير حيد ری» امير حيدری حتی قانونی را به نام خود در سوئد بيادگار گذارد: «قانون امير حيدری». قانونی که در سال ۱۹۹۰ به تاييد ديوان عالی کشور سوئد رسيد و طی آن کسب سود مالی جهت کمک به پناهندگان قانونا جرم شناخته شد. امير حيدری مايل نبوده که خود را قاچاقچی انسان بنامد, او خود را يک حامی و ناجی پناهندگان ميدانست. امير حيدری در سال ۱۹۹۷ محکوم به «اخراج ابد» از سوئد شد اما در انتطار به اجرا در آمدن تصميم اخراجش به ايران ۱۳ سال در زندان باقی ماند. «اوله برومس» از بخش ملی جنايی پليس سوئد گفته بود که هيچ شکی در اينکه امير حيدری به های امير حيدری گفته بود که «اين هم يک تجارت است. درست مانند اينکه بخواهيد برويد و يک ۳۷۰۰۰ نفر جهت آمدن به سوئد کمک کرده است ندارد. اين مقام پليس سوئد در رابطه با فعاليت تلويزيون بخريد. به فروشنده ای مراجعه ميکنيد که به وی اطمينان داريد. يک قاچاقچی پناهندگان که موفق ميشود, مرتبا مشتريان جديد پيدا ميکند. حيدری فعال عمل کرده است.» امير حيدری خودش خود را يک ايده آليست ميدانست که درآمدش از راه قاچاق انسان «صفر کرون» بوده است. در مصاحبه ای با روزنامه د ان چاپ استکهلم گفته بود: ­ من سخنگوی ميليونها انسان در سراسر دنيا هستم که نماينده ای ندارند, که تحت تعقيب قرار ميگيرند و يا به کناری زده ميشوند. اينکه آنها خود را به کشورهايی که از طريق آنها ثروتمند شده اند ميرسانند چيزی کمتر از انقلابی بدون سلاح نيست. امير حيدری در شکايتی که از دولت سوئد به مراجع بين المللی حقوق بشری تسليم کرد از جمله گوشزد کرده بود که در صورت اخراج به ايران مورد شکنجه, زندان و حتی مجازات مرگ قرار خواهد گرفت. در ماده 8 قانون خارجيان سوئد تاکيد شده است که اخراج يک خارجی نميبايست به کشوری که ممکن است در آن خطر مجازات مرگ, مجازات بدنی و يا شکنجه وی را تهديد کند به مرحله اجرا درآيد. با اين وجود امير حيدری در سال ۱۹۹۷ محکوم به «اخراج ابد» از سوئد شد. امير حيدری قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ بدنبال نظر دولت سوئد که مانعی جهت اخراج وی از سوئد وجود ندارد به ايران اخراج شود. اما بنا به درخواست کميته شکنجه سازمان ملل متحد شاخه ژنو از دولت سوئد که موقتا اخراج امير حيدری به ايران را معلق کند, توماس بودستروم وزير دادگستری وقت سوئد با اينکه مقامات سوئدی قبلا به اينگمار ساهلستروم وکيل امير حيدری اعلام کرده بودند که اخراج امير حيدری به انجام خواهد رسيد به احترام اين درخواست, حکم اخراج وی به ايران موقتا متوقف کرد. با اينکه دوره زندانی امير حيدری در روز ۱۹ ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ به پايان رسيده بود اما مقامات سوئدی اعلام کردند که او تا پايان دوره بررسی پرونده اش توسط کميته شکنجه سازمان ملل متحد در زندان باقی خواهد ماند. به عبارت ديگر امير حيدری با وجود اينکه مجازات زندانش به پايان رسيده بود همچنان بمدتی طولانی در زندان نگاه داشته شد تا اينکه سرانجام در سال ۲۰۰۶ به ايران اخراج شد. سوئد به اين واسطه مورد انتقادات شديدی از طرف مدافعان حقوق پناهندگان قرار گرفت. امير حيدری شناخته شده ترين چهره در رابطه با قاچاقچ انسان در نزد پليس اروپا امير حيدری مشهورترين چهره برای پليس اروپا در رابطه با قاچاق انسان است. امير حيدری که خود در سال ۱۹۷۹ به سوئد مهاجرت کرد بيش از سه دهه به ايرانيان جهت رسيدن به دنيای غرب و تسليم تقاضای پناهندگی کمک کرد. با اينکه امير حيدری هميشه ادعا کرده بود که اين عمل را در اعتراض به سياست دولتهای غربی و کمک انسانی به پناهندگان انجام ميدهد اما پليس و دادگستری سوئد و ديگر کشورهای غربی ادعای او را محق نمی دانستند و وی را بارها به اتهام » قاچاق انسان با هدف استفاده مادی» و نيز «شکستن قوانين خارجيان» محکوم به زندانهای طويل المدت کردند. امير حيدری قبلا در مصاحبه ای در زندان با جرايد سوئد گفته بود که «کل سياست پناهندگی غرب جز رياکاری چيزی نيست و به همين دليل ما دست به اين کار ميزنيم». او در مورد خطراتی که يک مهاجر را در راه رسيدن به مقصد تهديد ميکند نيز گفته بود: ­ در هر صورت اين جنگی است که من شروع کرده ام و در هر جنگی تلفات هم وجود دارد. بعضی از آنها در بين راه گير افتاده و برخی نيز به ايران برگشت داده ميشوند و برای سالها بزندان می افتند.

امير حيدری در مورد وضعيت پناهندگانی که او به آنها برای ورود به غرب کمک کرده و اين سوال که آنها اکنون پس از سالها چه وضعيتی دارند گفته بود: ­ طبيعی است که وقتی درختی را از ريشه بکنيد و به مکان جديدی ببريد رشد دوباره در مکان جديد برايش بسيار مشکل خواهد بود. خيلی از آنها شکست خورده اند. در ايران ما جزو طبقه متوسط و يا بالا بوديم اما در کشور جديد اکثرا تبديل به طبقه سوم ميشويم. اما اگر مجبور باشيد ميان پريدن در آتش و آب يکی را انتخاب کنيم طبيعتا آب را انتخاب ميکنيم حتی اگر شنا کردن هم بلد نباشيم. اينطوری در هر صورت چند لحظه بيشتر زنده خواهيم ماند. محاکمه بر اساس شهادت چند متقاضی پناهندگی در سال ۲۰۰۰ شهادت چند پناهنده که امير حيدری به آنها جهت آمدن به سوئد کمک کرده بود مبنای محاکمه ای عليه او قرار گرفت. در پرونده فردی از جمله ادعا کرده بود که ۸۵۰۰۰ کرون بابت آمدن به سوئد به امير حيدری پرداخت کرده است اما پس از ورود به سوئد توسط پليس سوئد زندانی شده و امير حيدری کمکی به او نکرده و کاری برايش صورت نداده است. امير حيدری در مصاحبه از داخل زندان ضمن اينکه گفته بود که «قوانين مهاجرتی سوئد در مورد ايرانيان بصورتی غير منطقی سخت گير است» به ايرانيان توصيه کرد که از مهاجرت به سوئد خودداری کنند. امير حيدری آخرين بار بدنبال تماس تلفنی يک شخص ناشناس به پليس سوئد در دسامبر ۲۰۰۱ در منزلی در محله «انگرد» شهر گوتنبورگ سوئد با ۵۰ گذرنامه تقلبی دستگير شد و به اتهام از جمله جعل اسناد دولتی محکوم به چهار سال زندان گرديد. بنا به رای دادگاه «امير حيدری با اعمال غيرقانونی خود نه تنها به جامعه لطمه زده است بلکه به زندگی افرادی که او از ايران به اميد گرفتن اقامت به سوئد کمک ميکند و بعدا قادر به گرفتن اقامت نميشوند نيز لطمه بزرگی وارد ميکند». تخمين زده شده است که حدود ۲۰۰ هزار متقاضی پناهندگی در طی سه دهه با کمک امير حيدری و از طريق گذرنامه ها, ويزاها و مدارک مسافرتی جعلی ديگری که او از طريق شبکه گسترده خود در اختيار آنان قرار داده توانستد از سدهای محکم مرزی کشورهای مختلف عبور کرده و خود را به دنيای غرب برسانند.

امير حيدری کوزه گری که از کوزه شکسته آب می نوشد سرنوشت امير حيدری و رويدادهای در رابطه با او همواره در رسانه های سوئدی بازتابی گسترده داشته است. بسياری ايرانيانی که با ياری امير حيدری و شبکه گسترده قاچاق انسان او که به سوئد آمدند و بخشی از موفقيتهای خود را مديون او ميدانند نيز نسبت به وضعيت و سرنوشت امير حيدری علاقمند و کنجکاو هستند. اگرچه امير حيدری همواره از سوی سيستم قضائی سوئد بعنوان يک قاچاقچی انسان که با اهداف مالی از درماندگی متقاضيان پناهندگی سوء استفاده کرده است معرفی شده است و بخش اعظم از زندگی ۲۷ ساله خود در سوئد را در نيز به همين واسطه در زندان سپری نموده است, اما اندک هم نيست تعداد ايرانيانی که با کمک شبکه گسترده قاچاق انسان او موفق شدند که خود را به اروپا و آمريکا برسانند. کم نيستند ايرانيانی که از امير حيدری بعنوان يک ناجی و قهرمان و شخصيتی مشابه با «رائول والنبری» ياد می کنند. «رائول والنبری» يک ديپلمات سوئدی شاغل در سفارت سوئد در مجارستان بود در خلال جنگ جهانی دوم بود که از طريق تهيه گذرنامه و اوراق شناسايی جعلی برای هزاران يهودی مجارستانی امکان فرار از دست نازی ها و شروع زندگی نوينی در خارج از آلمان را به آنها ارزانی داشت. «رائول والنبری» پس از اشغال بوداپست توسط نيروهای شوروی به گمان جاسوسی برای آلمانها٬ علیرغم داشتن مصونيت ديپلماتيک٬ دستگير شد و در زندانهای اتحاد جماهير شوروی جان سپرد.

امير حيدری از دولت سوئد تقاضای عفو کرد   امير حيدری بواسطه احکام قضائی متعددی که در رابطه با قاچاق انسان عليه وی صادر شد هرگز نتوانست به تابعيت سوئد در آيد و زندگی امنی را در اروپا برای خود فراهم آورد. با وجود اينکه ده ها هزار ايرانی, و خصوصا ايرانيان جوان, با کمک امير حيدری و شبکه گسترده قاچاق انسان او موفق شدند که به دنيای غرب گريخته و تبديل به انسانهايی موفق و با تحصيلات عالی شوند , خود وی پس از ۲۷ سال زندگی در اروپا, و وجود تقريبا تمامی اعضای خانواده خود در سوئد, هم اکنون بتنهايی و دور از خانواده و فرزندان خود در ايران بسر می برد. امير حيدری اينک ۶۳ ساله است. يک مقام دادگستری سوئد به رسانه های اين کشور گفت که دولت درخواست عفو امير حيدری را مورد بررسی قرار خواهد داد٬ اما اضافه کرد که در اينگونه موارد بندرت با درخواست عفو موافقت می شود.

Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s