چگونگی پناهندگی استرالیا از آغاز تا پایان (بخش 7)

دولت استرالیا بر این باور است که تازه واردین از جمله پناهندگان تازه وارد که برای اسکان در استرالیا پذیرفته میشوند باید تشویق شوند تا آنجا که برایشان مقدور است در مورد کشور جدید خود و مواردی چون میراث آن, رسوم , زبان و روش زندگی در آن بیاموزند و زمانیکه واجد شرایط باشند برای اخذ تابعیت استرالیایی درخواست دهند.

از تاریخ 15 اکتبر 2007 یه یعد تمامی متقاضیانی که حداقل 18 سال سن داشته باشند باید بهنگام درخواست هر نوع ویزا از جمله ویزای مخصوص پناهندگان یک بیانیه مربوط به ارزشهای استرالیایی را امضا کنند. با امضای بیانیه مذکور قبل از اعطای ویزا متقاضیان نشان خواهند داد که به راه و روش استرالیایی برای زندگی احترام خواهند گذاشت و از قوانین استرالیا پیروی خواهند کرد.

برای اغلب متقاضیان ویزای ورود به استرالیا بیانیه ارزشهای استرالیایی ضمیمه درخواست ویزای آنهاست. دو نوع متفاوت از این نوع بیانیه وجود دارد. نوعی که متقاضی یک نوع خاص از ویزا لازم است امضا کند بستگی به نوع ویزایی دارد که میخواهد دریافت کند. تمامی متقاضیان ویزای دائم و تعداد کمی از افرادی که مایل به دریافت ویزای موقت هستند باید اطلاعات مربوط به این زمینه که توسط دولت استرالیا تدارک دیده شده است را یا خوانده و یا برایشان شرح داده شده باشد. این اطلاعات در کتاب LIFE IN AUSTRALIA وجود دارد .

( متقاضیان می توانند به سایت رسمی اداره شهروندی و مهاجرت استرالیا مراجعه کنند و نسخه فارسی یا انگلیسی این کتاب را حسب تمایل خود دانلود کنند . )

افرادی که در حال حاضر خارج از خاک استرالیا هستند و برای دریافت ویزای بشردوستانه متقاضی هستند باید در هنگام مصاحبه سفارت بیانیه ارزشهای استرالیایی را امضا کنند. از این دسته از متقاضیان دریافت ویزای استرالیا انتظار نمی رود تا کتاب مذکور را خوانده باشند زیرا بهنگام مصاحبه مفاهیم کتاب فوق برای ایشان شرح داده میشود.

گروه کوچکی از انواع ویزای استرالیا وجود دارند که برای دریافت آنها نیازی به امضای بیانیه ارزشهای استرالیایی نیست. از جمله :

– ویزای دیدار کنندگان.

– شهروندان نیوزیلند که تحت یک ویزای مخصوص وارد خاک استرالیا میشوند.

کتاب LIFE IN AUSTRALIA مشتمل بر مسایلی چون تاریخ , فرهنگ , اطلاعات اجتماعی و ارزشهایی است که با متقاضیان در میان گذاشته میشود تا آنها مفهوم بیانیه ارزشهای استرالیایی را درک کنند.

اغلب متقاضیان ویزاهای نوع موقت نیازی به خواندن کتاب فوق ندارند ولی چناچه شخصا» علاقه مند باشند می توانند آن را مطالعه نمایند.

مقتضیات ( لازمه های ) سلامتی :

کشور استرالیا یکی از کشورهایی است که دارای بالاترین استاندارد های سلامت و بهداشت در جهان است. برای پاسداشت این استاندارها افرادی که مایلند به استرالیا مهاجرت کنند یا بطور موقت از استرالیا دیدار داشته باشند باید واجد مقتضیات سلامتی و بهداشت تحت قواعد مهاجرتی باشند.

مقتضیات سلامتی به منظور نیل به اهداف زیر تدوین شده است :

– به حداقل رسانیدن ریسک در مخاطره قرار گرفتن سلامت و بهداشت در جامعه استرالیا.

– جلوگیری از بوجود آمدن مخارج عمومی در ارتباط با سلامت و خدمات اجتماعی از جمله مزایای تامین اجتماعی در استرالیا , پرداختهای مستمری و مزایای مربوط به بازنشستگی.

– تداوم دسترسی افراد مقیم استرالیا به خدمات سلامتی و سایر خدمات اجتماعی دیگر.

در هماهنگی با سیاست مهاجرتی بدور از تبعیض استرالیا لازمه های سلامتی از همه متقاضیان ورود به استرالیا از هر کشوری که باشند بطور یکسان درخواست میشود اگر چه دامنه آزمایشات پزشکی براساس شرایط مربوط به هر متقاضی با دیگری متفاوت خواهد بود.

چک های مورد نیاز سلامتی :

برای متقاضیان ویزاهای دائمی :

تمامی متقاضیان دریافت ویزاهای دائمی از جمله متقاضی اصلی , شریک جنسی و افراد وابسته به او ( افراد زیر کیس ) باید با مقایسه با لازمه های سلامتی ارزیابی شود.

حتی اگر شریک جنسی و سایر افراد وابسته به شخص متقاضی اصلی ( مثلا» فرزندان مجرد زیر سن قانونی ) جزو افراد زیرکیس ارائه شده نباشند باید سلامتی همه آنان در مقایسه با لازمه های سلامتی ارزیابی شوند.

از تمامی متقاضیان دریافت ویزای دائمی از جمله پناهندگانی که برای جایگزینی ( اسکان مجدد ) در استرالیا پذیرفته میشوند درخواست میشود که تحت آزمایشات پزشکی قرا بگیرند.

افرادی که حداقل 11 سال داشته باشند تحت عکسبرداری با اشعه ایکس قرار می گیرند . البته افراد زیر 11 سال نیز در صورتیکه مشکوک به ابتلا به بیماری سل تشخیص داده شوند یا سابقه آنها نشان دهد که در تماس طولانی مدت با افراد مبتلا به این بیماری بوده اند تحت عکسبرداری با اشعه ایکس قرار خواهندگرفت. بیماری سل یک بیماری خطرناک و مسری است و نتیجه عکسبرداری با اشعه ایکس نشان خواهد داد که متقاضی مبتلا به بیماری سل است یا قبلا» مبتلا به این بیماری بوده است یا خیر. در صورتیکه شخص متقاضی در زمینه ابتلا به بیماری سل مشکوک تشخیص داده شود برای حصول اطمینان در مورد او آزمایشات تکمیلی بیشتری انجام خواهد شد. اگر مشخص شود که شخص قبلا» میتلا به بیماری سل بوده است ولی اکنون دیگر مبتلا به این بیماری نیست به او ویزای ورود به استرالیا داده خواهد شد ولی در موقع اعطای ویزا به او از او تعهد گرفته میشود تا به محض ورود به استرالیا خود را به مراکز پزشکی مربوطه برای تحت نظر بودن معرفی کند و به ایشان در مورد بیماری خود گزارش دهد. افرادی که حداقل 15 سال داشته باشند نیز مورد آزمایش قرار می گیرند تا از عدم ابتلای ایشان به ویروس اچ-آی-وی یا بیماری ایدز اطمینان حاصل شود. آزمایشات اضافی پزشکی که بوسیله مسوول پزشکی کشورهای مشترک المنافع درخواست شود نیز انجام میشود.

برای متقاضیان ویزاهای موقت :

ممکن است نیاز باشد تا متقاضیان دریافت ویزای های ورود به استرالیا از نوع موقت تحت برخی آزمایشات پزشکی قرار بگیرند. از جمله آزمایشات عکسبرداری با اشعه ایکس و سایر آزمایشاتی که به مسایل زیر بستگی خواهد داشت :

مدتی که متقاضی دریافت ویزا در نظر دارد در استرالیا اقامت داشته باشد – نوع فعالیتهایی که متقاضی در نظر دارد در استرالیا انجام دهد – درجه ریسک کشور مبدا در مورد ابتلا به بیماری سل و برخی عوامل دیگر.

دپارتمان مربوطه در زمینه نوع آزمایشات لازم متقاضی را آگاه خواهد کرد.

فرآیند تصمیم گیری در مورد وضعیت سلامتی فرد متقاضی :

در مورد متقاضیانی که برای ایشان عکسبرداری با اشعه ایکس انجام شده است یا آزمایشات لازم دیگری انجام شده است مسئول پزشکی کشورهای مشترک المنافع ( MOC ) دپارتمان مربوطه را مطلع خواهد ساخت که آیا مقتضیات سلامتی متقاضی مطابق با معیارهای تعیین شده توسط دولت استرالیا است یا خیر.

در این ضمن مسائل زیر در نظر گرفته میشوند :

– نتایج آزمایشات پزشکی و عکسبرداری با اشعه ایکس.

– سابقه پزشکی , سن و نیز مدتی که متقاضی در نظر دارد در استرالیا اقامت کند.

– هر نوع مساله بجای دیگری که باید در نظر گرفته شود.

بر اساس قواعد مهاجرتی استرالیا افسر تصمیم گیرنده در مورد یک متقاضی دریافت ویزا باید نظر ارائه شده توسط MOC را در مورد اینکه متقاضی لازمه های سلامتی را داراست یا خیر لحاظ کند.

بر اساس قوانین مهاجرتی استرالیا فقط ابتلای شخص متقاضی به بیماری سل بعنوان مانع قطعی برای اعطای ویزا به او در نظر گرفته میشود. اما در اغلب موارد به متقاضی این فرصت داده خواهد شد تا تحت درمانهای پزشکی قرار بگیرد .

ضمنا» سایر شرایط سلامتی از نظر تاثیرات و هزینه های بالقوه ای که بدلیل استفاده از امکانات پزشکی در استرالیا متوجه جامعه استرالیا می کند مورد نظر قرار خواهد گرفت.

چنانچه تشخیص داده شود که متقاضی لازمه های سلامتی را دارا نیست از اعطای ویزا به او خودداری خواهد شد.

هپاتیت :

اگر چه مقامات بهداشتی استرالیا ریسک انتقال بیماری هپاتیت را توسط تازه واردین به دیگران ناچیز می دانند با این وصف آزمایشات پزشکی مربوط به هپاتیت زمانیکه متقاضی در یکی از دسته های زیر قرار گیرد الزامی است :

– متقاضی باردار باشد.

– متقاضی شخصی باشد که به فرزند خواندگی پذیرفته شده است.

– متقاضیان پناهندگی که زیر سن قانونی باشند و همراه نداشته باشند.

– متقاضی که در نظر دارد در رشته های پزشکی یا پرستار ی یا دندانپزشکی و مشابه آن تحصیل کند یا در این زمینه ها در استرالیا مشغول بکار شود.

چنانچه انجام آزمایشات مربوط به هپاتیت لازم دانسته شود این مساله توسط مسوولین پزشکی مربوطه یا MOC به متقاضی اعلام خواهد شد.

اگر متقاضی مبتلا به بیماری هپاتیت تشخیص داده شود در مورد اعطا یا عدم اعطای ویزا به او تصمیم گیری خواهد شد. عامل اصلی که در این زمینه مورد نظر قرار خواهد گرفت هزینه بالقوه احتمالی مربوط به پیگیری درمان او در استرالیاست که متوجه جامعه استرالیا خواهد شد. در این موارد ممکن است از متقاضی ویزا درخواست شود تعهد دهد تا پس از ورود به استرالیا به خدمات تضمین سلامتی ( HEALTH UNDERTAKING SERVICES ) در مورد بیماری خود گزارش دهد و تحت نظر باشد.

بیماری ایدز :

همچنانکه پیشتر تاکید شد متقاضیان دریافت ویزای دائم استرالیا که حداقل15 سال داشته باشند باید تحت آزمایشات پزشکی در مورد ابتلا به بیماری ایدز قرار گیرند. افراد متقاضی زیر 15 سال که سابقه انتقال خون به ایشان وجود داشته یا به فرزند خواندگی پذیرفته شده باشند نیز این آزمایش را خواهند داد.

افراد متقاضی ویزاهای موقت استرالیا که در نظر داشته باشند تا در مدت سکونت در استرالیا در رشته های پزشکی یا پرستاری یا داندانپزشکی و نظایر این مشغول به تحصیل یا کار شوند نیز باید تحت آزمایشات پزشکی مربوط به بیماری ایدز قرار بگیرند.

اگر نتیجه آزمایشات پزشکی ابتلای شخص به بیماری ایدز باشد در این مورد که به شخص ویزای ورود به استرالیا داده شود یا خیر با توجه به هزینه ها و ریسکی که ورود این شخص به استرالیا برای جامعه استرالیا در بر خواهد داشت تصمیم گیری خواهد شد. البته در این آزمایشات پزشک مربوطه از روشهای استاندارد و مطمئن استفاده خواهد شد.

آزمایشات پزشکی دیگر :

حسب شرایط هر متقاضی ممکن است برای او انجام آزمایشات پزشکی خاصی توسط MOC لازم دانسته شود که قبل از دریافت ویزای ورود به استرالیا باید انجام دهد.

Link: http://bipanah.com/Forum/viewtopic.php?t=583

  • لطفا از مطالب وبلاگ بدون استقاده از منبع در جایی استفاده نکنید.
  • برای لینک کردن آدرس این پست را از آدرس بار بالای مرورگر کپی کرده و به کل مطلب لینک کنید، با این کار ، بالا بودن فرهنگ خود را نمایان کنید.
Advertisements

پیامی بگذارید

Please log in using one of these methods to post your comment:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s